ติดต่อเรา 0-2561-3480 กด 3

  • ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Why History?

จริงๆแล้วตอนที่เลือกเรียนประวัติศาสตร์ไม่ได้ตั้งใจว่าจบมาจะมาทำหนังสารคดี สมัยนั้นมันเป็นเรื่องไกลตัวมากๆและเราก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไร รู้แต่ว่าชอบเรื่องราวในอดีต รู้สึกว่ามันสนุกดีและมันอธิบายอะไรๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้ และในขณะเดียวกันมันก็เปิดกว้างไปสู่วิชาอื่นๆได้อีก เพราะเราเป็นคนชอบเรียนรู้หลายๆอย่างพร้อมกันมากกว่ามุ่งไปทางใดทางหนึ่งอย่างเดียว ประวัติศาสตร์จึงเป็นเหมือนประตูไปไหนก็ได้สำหรับเรา

นายอภิชน รัตนาภายน

ทักษะการจัดการความรู้ และระเบียบวิธีการศึกษาถึงที่มาที่ไป เป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้เราเข้าใจจุดที่เรายืนอยู่ รู้ว่าเราจะก้าวไปอย่างไรด้วยการลดข้อบกพร่องที่เคยเกิดขึ้นมาให้มากสุด และพร้อมที่จะรับมือกับปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น นั้นคือสิ่งที่การเรียนประวัติศาสตร์มอบให้ และนำไปใช้ได้ ไม่ว่าจะไปเรียนต่อสาขาใด หรือไปทำงานที่ใด ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของภาควิชาประวัติศาสตร์ มก.

นายจักรธร วีระพันธุ์

ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งสร้างบัณฑิตให้มีความรู้ ทันสมัยและรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อรังสรรค์ความก้าวหน้าของสังคมไทย