ติดต่อเรา 0-2561-3480 กด 3

  • ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Why History?

ยอมรับว่าไม่ได้ชอบวิชาประวัติศาสตร์ และไม่คิดว่าจบไปแล้วจะได้นำมาใช้ในการประกอบอาชีพ แต่ผิดถนัดเลย จริงๆแล้วภาควิชาประวัติศาสตร์ไม่เพียงทำให้เราเข้าใจความเป็นมาของสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน แต่สิ่งสำคัญคือประวัติศาสตร์ให้เรารู้จักการค้นคว้าหาข้อมูล และวิพากษ์หลักฐานอย่างไร้อคติ ซึ่งทั้งหมดนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งในงานสื่อสารมวลชน โดยเฉพาะงานในตำแหน่งผู้สื่อข่าวต่างประเทศ ที่มีประเด็นต่างๆทั่วโลกที่เป็นผลสืบเนื่องจากสิ่งที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์มากมายครับ

นายชาคร ศิริสุวรรณสิทธิ์

จริงๆแล้วตอนที่เลือกเรียนประวัติศาสตร์ไม่ได้ตั้งใจว่าจบมาจะมาทำหนังสารคดี สมัยนั้นมันเป็นเรื่องไกลตัวมากๆและเราก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไร รู้แต่ว่าชอบเรื่องราวในอดีต รู้สึกว่ามันสนุกดีและมันอธิบายอะไรๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้ และในขณะเดียวกันมันก็เปิดกว้างไปสู่วิชาอื่นๆได้อีก เพราะเราเป็นคนชอบเรียนรู้หลายๆอย่างพร้อมกันมากกว่ามุ่งไปทางใดทางหนึ่งอย่างเดียว ประวัติศาสตร์จึงเป็นเหมือนประตูไปไหนก็ได้สำหรับเรา

นายอภิชน รัตนาภายน

ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งสร้างบัณฑิตให้มีความรู้ ทันสมัยและรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อรังสรรค์ความก้าวหน้าของสังคมไทย

ปฎิทินกิจกรรม