ติดต่อเรา 0-2561-3480 กด 3

  • ประกาศรับสมัครนิสิตที่ประสงค์จะขอรับทุนสนับสนุนนิสิตขาดแคลน
  • ประกาศรับสมัครนิสิตที่ประสงค์จะขอรับทุนสนับสนุนนิสิตขาดแคลน
  • ประกาศรับสมัครนิสิตที่ประสงค์จะขอรับทุนสนับสนุนนิสิตขาดแคลน
  • ประกาศรับสมัครนิสิตที่ประสงค์จะขอรับทุนสนับสนุนนิสิตขาดแคลน
  • ประกาศรับสมัครนิสิตที่ประสงค์จะขอรับทุนสนับสนุนนิสิตขาดแคลน

ประกาศรับสมัครนิสิตที่ประสงค์จะขอรับทุนสนับสนุนนิสิตขาดแคลน

ประกาศรับสมัครนิสิตที่ประสงค์จะขอรับทุนสนับสนุนนิสิตขาดแคลน  ระหว่างวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ ถึงวันที่  ๒๔  มกราคม ๒๕๖๒  จำนวน  ๑๐  ทุน  ทุนละ ๑๐,๐๐๐  บาท  สอบถามรายละเอียดการสมัครได้ที่ภาควิชาประวัติศาสตร์