ติดต่อเรา 0-2561-3480 กด 3

  • การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 45
  • การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 45
  • การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 45
  • การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 45
  • การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 45

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 45

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน