ติดต่อเรา 0-2561-3480 กด 3

  • เตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัย: จากพี่สู่น้อง
  • เตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัย: จากพี่สู่น้อง
  • เตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัย: จากพี่สู่น้อง
  • เตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัย: จากพี่สู่น้อง
  • เตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัย: จากพี่สู่น้อง

เตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัย: จากพี่สู่น้อง

เตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัย: จากพี่สู่น้อง

บรรยากาศของกิจกรรม "เตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัย: จากพี่สู่น้อง" เมื่อวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ณ ห้องปฏิบัติการทางประวัติศาสตร์ อาคาร 4 ชั้น 7 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม