ติดต่อเรา 0-2561-3480 กด 3

  • ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Why History?

ทักษะการจัดการความรู้ และระเบียบวิธีการศึกษาถึงที่มาที่ไป เป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้เราเข้าใจจุดที่เรายืนอยู่ รู้ว่าเราจะก้าวไปอย่างไรด้วยการลดข้อบกพร่องที่เคยเกิดขึ้นมาให้มากสุด และพร้อมที่จะรับมือกับปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น นั้นคือสิ่งที่การเรียนประวัติศาสตร์มอบให้ และนำไปใช้ได้ ไม่ว่าจะไปเรียนต่อสาขาใด หรือไปทำงานที่ใด ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของภาควิชาประวัติศาสตร์ มก.

นายจักรธร วีระพันธุ์

การได้มาศึกษาในภาควิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นโอกาสอันดีที่ได้เข้ามาเจอกับ เพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ดีมากมาย ได้มาศึกษากับอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถ ทำให้รักในภาควิชานี้เป็นอย่างยิ่ง เป็นสายใยสัมพันธ์ที่เหนียวแน่น ช่วงเวลาสี่ปีที่ได้เข้ามาเรียนในภาควิชาประวัติศาสตร์เป็นช่วงเวลาที่มีคุณค่า มีสุข มีทุกข์ ดีใจ เสียใจ สรวลเส เฮฮาคละเคล้ากันไป เมื่อเรียนจบออกไปก็เป็นความทรงจำที่มีค่า และจะจดจำเอาไว้ตราบชั่วชีวิต

นายอภิชาติ ทองนุ่ม

ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งสร้างบัณฑิตให้มีความรู้ ทันสมัยและรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อรังสรรค์ความก้าวหน้าของสังคมไทย