ติดต่อเรา 0-2561-3480 กด 3

  • ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Why History?

จริงๆแล้วตอนที่เลือกเรียนประวัติศาสตร์ไม่ได้ตั้งใจว่าจบมาจะมาทำหนังสารคดี สมัยนั้นมันเป็นเรื่องไกลตัวมากๆและเราก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไร รู้แต่ว่าชอบเรื่องราวในอดีต รู้สึกว่ามันสนุกดีและมันอธิบายอะไรๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้ และในขณะเดียวกันมันก็เปิดกว้างไปสู่วิชาอื่นๆได้อีก เพราะเราเป็นคนชอบเรียนรู้หลายๆอย่างพร้อมกันมากกว่ามุ่งไปทางใดทางหนึ่งอย่างเดียว ประวัติศาสตร์จึงเป็นเหมือนประตูไปไหนก็ได้สำหรับเรา

นายอภิชน รัตนาภายน

การได้มาศึกษาในภาควิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นโอกาสอันดีที่ได้เข้ามาเจอกับ เพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ดีมากมาย ได้มาศึกษากับอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถ ทำให้รักในภาควิชานี้เป็นอย่างยิ่ง เป็นสายใยสัมพันธ์ที่เหนียวแน่น ช่วงเวลาสี่ปีที่ได้เข้ามาเรียนในภาควิชาประวัติศาสตร์เป็นช่วงเวลาที่มีคุณค่า มีสุข มีทุกข์ ดีใจ เสียใจ สรวลเส เฮฮาคละเคล้ากันไป เมื่อเรียนจบออกไปก็เป็นความทรงจำที่มีค่า และจะจดจำเอาไว้ตราบชั่วชีวิต

นายอภิชาติ ทองนุ่ม

ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งสร้างบัณฑิตให้มีความรู้ ทันสมัยและรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อรังสรรค์ความก้าวหน้าของสังคมไทย