ติดต่อเรา 0-2561-3480 กด 3

  • ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Why History?

การได้มาศึกษาในภาควิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นโอกาสอันดีที่ได้เข้ามาเจอกับ เพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ดีมากมาย ได้มาศึกษากับอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถ ทำให้รักในภาควิชานี้เป็นอย่างยิ่ง เป็นสายใยสัมพันธ์ที่เหนียวแน่น ช่วงเวลาสี่ปีที่ได้เข้ามาเรียนในภาควิชาประวัติศาสตร์เป็นช่วงเวลาที่มีคุณค่า มีสุข มีทุกข์ ดีใจ เสียใจ สรวลเส เฮฮาคละเคล้ากันไป เมื่อเรียนจบออกไปก็เป็นความทรงจำที่มีค่า และจะจดจำเอาไว้ตราบชั่วชีวิต

นายอภิชาติ ทองนุ่ม

ยอมรับว่าไม่ได้ชอบวิชาประวัติศาสตร์ และไม่คิดว่าจบไปแล้วจะได้นำมาใช้ในการประกอบอาชีพ แต่ผิดถนัดเลย จริงๆแล้วภาควิชาประวัติศาสตร์ไม่เพียงทำให้เราเข้าใจความเป็นมาของสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน แต่สิ่งสำคัญคือประวัติศาสตร์ให้เรารู้จักการค้นคว้าหาข้อมูล และวิพากษ์หลักฐานอย่างไร้อคติ ซึ่งทั้งหมดนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งในงานสื่อสารมวลชน โดยเฉพาะงานในตำแหน่งผู้สื่อข่าวต่างประเทศ ที่มีประเด็นต่างๆทั่วโลกที่เป็นผลสืบเนื่องจากสิ่งที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์มากมายครับ

นายชาคร ศิริสุวรรณสิทธิ์

ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งสร้างบัณฑิตให้มีความรู้ ทันสมัยและรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อรังสรรค์ความก้าวหน้าของสังคมไทย