ติดต่อเรา 0-2561-3480 กด 3

  • ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Why History?

ทักษะการจัดการความรู้ และระเบียบวิธีการศึกษาถึงที่มาที่ไป เป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้เราเข้าใจจุดที่เรายืนอยู่ รู้ว่าเราจะก้าวไปอย่างไรด้วยการลดข้อบกพร่องที่เคยเกิดขึ้นมาให้มากสุด และพร้อมที่จะรับมือกับปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น นั้นคือสิ่งที่การเรียนประวัติศาสตร์มอบให้ และนำไปใช้ได้ ไม่ว่าจะไปเรียนต่อสาขาใด หรือไปทำงานที่ใด ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของภาควิชาประวัติศาสตร์ มก.

นายจักรธร วีระพันธุ์

ยอมรับว่าไม่ได้ชอบวิชาประวัติศาสตร์ และไม่คิดว่าจบไปแล้วจะได้นำมาใช้ในการประกอบอาชีพ แต่ผิดถนัดเลย จริงๆแล้วภาควิชาประวัติศาสตร์ไม่เพียงทำให้เราเข้าใจความเป็นมาของสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน แต่สิ่งสำคัญคือประวัติศาสตร์ให้เรารู้จักการค้นคว้าหาข้อมูล และวิพากษ์หลักฐานอย่างไร้อคติ ซึ่งทั้งหมดนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งในงานสื่อสารมวลชน โดยเฉพาะงานในตำแหน่งผู้สื่อข่าวต่างประเทศ ที่มีประเด็นต่างๆทั่วโลกที่เป็นผลสืบเนื่องจากสิ่งที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์มากมายครับ

นายชาคร ศิริสุวรรณสิทธิ์

ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งสร้างบัณฑิตให้มีความรู้ ทันสมัยและรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อรังสรรค์ความก้าวหน้าของสังคมไทย