ติดต่อเรา 0-2561-3480 กด 3

  • ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศุภกาญจน์ พงศ์ยี่หล้า

ศุภกาญจน์   พงศ์ยี่หล้า ชื่อ - สกุล ศุภกาญจน์ พงศ์ยี่หล้า
ตำแหน่งวิชาการ รองศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา

Ph.D (International Cooperation) Graduate School of International Development Nagoya University, Japan

ความสนใจ

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา,ประวัติศาสตร์,ญี่ปุ่นศึกษา
ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยใหม่
ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นสมัยใหม่ และ ญี่ปุ่นกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

อีเมล fsocskp@ku.ac.th,
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา H7007
Download CV Download